Mute-Appleal ( Skame )

Nick : Skame
Motivo : Retardado
Dia do mute : 04/04/2017
° Eu estava brincando tiipo ai tomei mute do nada -.-''

Aceito.

@Flasheey_