TobiAkatsuki NathanBorell TankREIDELES_ KorsayDROPA

TobiAkatsuki - mutado permanentemente.

NathanBorell - denúncia negada.

TankREIDELAS_ - punido permanentemente.

KorsayDROPA - punido.